Cyklotrasa 8132 Křepenice - Vojkov

Trasa č. 8132 - 20 km

Vojkov (křížení s trasou č. 112) - Štětkovice, křižovatka (křížení s trasou č. 11) - Luhy - Prosenická Lhota (křížení s trasou č. 8136) - Osečany - Radíč - Nová Ves, křižovatka (křížení s trasou č. 8135) - Chlum (křížení s trasou č. 8134) -Nalžovice - Křepenice (navazuje na trasu č. 301)

Kilometráž   Lokalita Cyklotrasa Silnice nadmořská výška
0 km   Vojkov 8132 III třídy 453 m
1,4 km   Sedlečko 8132 III třídy 462 m
2,4 km   Štětkovice 8132 III třídy 442 m
4 km   Luhy 8132 III třídy 451 m
5,6 km   Prosenická Lhota 8132 III třídy 426 m
12,2 km   Dubliny 8132   337 m
13,8 km   Radíč 8132   306 m
16,4 km   Nová Ves 8132 III třídy 334 m
18 km   Nalžovice 8132 II třídy 352 m
20 km   Křepenice 8132   353 m
20,6 km   Cíl 8132   368 m