Akce podzim 2011

06.10.2011 19:54

ŘÍJEN:

01.10. Putování za J. Krčínem - Obděnice

1.10.   Cibulový jarmark v Hořovicích - Hořovice

2.10.   Memoriál Bóži Karlíka – tradiční sportovní akce (rychl. kanoistika) - Častoboř

2.10.   Burza – Sedlčanská kotlina

2.10.   Pouť Chlum

5.10.   Kineziologie – metoda One Brain, přednáška Mgr. Miloslavy Rutové

           (rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně)

8.10.   Vernisáž výstavy ,,Vltava jinak“ – Městská knihovna Sedlčany

8.10.  „Plamen 2012“ – mládežnická akce OSH Příbram - LAS Taverny, Sedlčany

14.10.  Koncert 27. ročníku festivalu Podblanický hudební podzim

          - kostel sv. Jeronýma, Sedlec

15.10.  Farmářský trh Benešov - nádvoří pivovaru Ferdinand

19. 10. Grafologie – psychologie písma, přednáška Šárky Kváčové

           (s sebou vlastní  rukopis: popsanou stránku A 4 bez linek, psací písmo)

          (rok duchovní harmonie v  sedlčanské knihovně)

20.10.  Krčínovo Sedlčansko – vernisáž výstavy fotogra­fií z výlovů rybníků

          -  Městské muzeum Sedlčany

21.10. Nový Zéland I.  jak jsme hledali kiwi - výstava Lukáše Synka,

           Městské muzeum Sedlčany


22.10.  Podblanická pejskiáda – farma Blaník, ostrov u Vlašimi

28. – 29.10. Výlov rybníku Musík

 

LISTOPAD:

2. 11.     Význam astrologie pro život současného člověka, přednáška Bc. Zdenky Zátopové

             (rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně)

3.11.      Výlov rybníku Kumšík

8.11.      Výlov rybníku Vrbsko

11.11.    Výlov rybníku Vápenský

11.11.    Nový Zéland II. a souostroví Fidži - výstava Lukáše Synka,

             Městské muzeum Sedlčany

16. 11.   Nemoc jako prostředek sebepoznání - přednáška PhDr. Romany Boháčové

26.11.    Farmářské předvánoční trhy – na Vítkově náměstí v Prčici od 10 do 16:30 h

30. 11.    Smrt jako součást života - přednáška a rozhovor s lidmi, kteří mají zážitky

              blízké smrti Prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc.

              (rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně)

 

PROSINEC:

2. – 3.12. Den řemesel – Městské muzeum

11.12.      Adventní koncert ,,K poctě sv. Mikuláše“ – od 18:00 h,

               kostel sv. Martina v Sedlčanech