Dublovice

Dublovice

» Musík, největší rybník na Sedlčansku o výměře 50 ha, jezero, chráněná přírodní rezervace
» obranný bunkr z roku 1938 vystupující z řeky Vltavy (Zvírotice)
» smírčí kříž "Baba"
» kostel Nejsvětější Trojice, uvnitř náhrobek Krčínovy dcery Mariany z roku 1597
» Zvírotice, zajímavá architektura nových Zvírotic, vystavěných po vzoru jihočeské vesnice při budování Slapské přehrady