Jesenice

Jesenice

» naučná křížová stezka na vrch Kalvárie
» naučná stezky na zříceninu hradu Zvěřinec
» farní kostel Nejsvětější Trojice ze 14. stol., před ním socha faráři Antonínu Legovi, náhrobní desky uvnitř i vně kostela