Kosova Hora

Kosova Hora

» kašna z roku 1871 s kamenným sloupem a barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z pol 17. století
» zámek v Kosově Hoře a Dobrohošti (uzavřen)
» hrobka rodiny Mladotů navrhovaná Janem Kotěrou
» židovská synagoga a hřbitov
» naučná stezka Járy Heřmana Kolihovským lesem - Soudný kámen, Hadí studánka, Bludný kořen
» kostel sv. Bartoloměje